CADDY BAY SLIM (THAY THẾ DVD ĐỂ GẮN THÊM HDD,SSD)

GIÁ LIÊN HỆ

Thời gian bảo hành: 06 tháng

Danh mục:
0908 07 17 68