GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD HITACHI 320GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD SAMSUNG 320GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD SEAGATE 1000GB (1TB)

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD SEAGATE 320GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD SEAGATE 500GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD TOSHIBA 1000GB (1TB)

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD TOSHIBA 320GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD TOSHIBA 500GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD WESTERN 1000GB (1TB)

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD WESTERN 320GB

GIÁ LIÊN HỆ

Ổ cứng HDD

HDD WESTERN 500GB

GIÁ LIÊN HỆ
0908 07 17 68